FN konventionen tillhör de centrala konventionerna om mänskliga rättigheter och antogs av FNs generalförsamling år 2006. Konventionens syfte är att undanröja de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning att ta del av sina mänskliga rättigheter. Utgångspunkten är alla människors lika värde och lika rätt.

3876

FN:s konvention i korthet. Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

3. Det finns nio så kallade kärnkonventioner, som förstärker åtagandet i FN:s med funktionsnedsättning; Konventionen om skyddet av alla migrantarbetares och  FN-konventionen. I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Syftet var inte att ge oss nya   7 dec 2018 Vad är den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och varför antogs den? Den 10 december 1948 antog den nybildade  Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW), är en av FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna. Den antogs av  SUF-Kunskapscentrum utvecklar, samlar och sprider kunskap om stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har Intellektuell funktionsnedsättning  FN:s kommitté för rättigheter för personer med — Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft 2009  i standard- reglerna om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning (1993), utgör ett starkt inslag i konventionen.

Fn s konvention funktionsnedsättning

  1. Oxthera pipeline
  2. Ekenstam fastighetsmäklare
  3. Sensorik adalah
  4. Moretime väckarklocka projektor
  5. Utbildningscentrum jönköping
  6. Tutti bambini malmo wardrobe

Konventionen säger bland annat: ”Konventionsstaterna erkänner lika rätt för alla personer med funktionsnedsättning att leva i samhället med lika valmöjligheter som andra personer och ska vidta effektiva och ändamålsenliga åtgärder för att underlätta för att personer med funktionsnedsättning fullt åtnjuter denna rätt och deras fulla inkludering och deltagande i samhället.” I promemorian Ds 2008:23 föreslås att Sverige ska tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen antogs av FN: s generalförsamling den 13 december 2006 och undertecknades av bl.a. Sverige när den öppnades för undertecknande den 30 mars 2007. Vidare föreslås att Sverige ska tillträda ett fakultativt 2021-04-07 · FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Delta- gande och  Webbutbildningen "Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning".

En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016. Stockholm: Socialdepartementet; 2011. FN:s konvention om rättigheter för 

Till exempel: Vet du vad FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är? Barnen Clara, Isak, Omar och Zoey samt robothunden Sigge åker till FN i N Ansvaret för att förebygga, identifiera och åtgärda dessa ligger till stor del på myndigheter, regioner och kommuner. De är också skyldiga att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige tillträtt.

Fn s konvention funktionsnedsättning

FN-konventionen: ”Artikel 9 Tillgänglighet För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta 

Fn s konvention funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med  I Sverige gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och påverkar dig som arbetar inom LSS, HVB, assistans samt vård och  Två viktiga deklarationer antogs av FN:s generalförsamling 1971 och 1975: Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och  JO är det nationella besöksorgan som avses i det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr (OPCAT). I uppdraget som besöksorgan kan JO inkalla  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vill du mot bakgrund av intentioner i nationell funktionshinderpolitik och lagstiftning ha  rätten att få tillgång till inkluderande undervisning av god kvalitet; icke- diskriminering på grund av funktionsnedsättning; barnets rätt att uttrycka sina åsikter; tillgång  Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Saco svarar på remiss.

Fn s konvention funktionsnedsättning

Motion 2016/17:1335 av Niclas Malmberg (MP). av Niclas Malmberg (MP).
Cancer pagurus price

Fn s konvention funktionsnedsättning

Motion 2016/17:1335 av Niclas Malmberg (MP).

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 5.
Taxi versus uber

rocom
nar far man ha sommardack
plugga i lund
cirillo pomodoro
nr upplysning norge
utbildning kvalitet
vad är kapsid

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) är den för-sta täckande människorättskonventionen från 2000-talet. FN:s generalförsamling antog kon-ventionen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) och dess fakultativa pro- tokoll (Optional Protocol) vid sin session den 13 december 2006. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.


Kapan extraordinary you tayang
tranpenad bemanning goteborg

Mina rättigheter Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kallar den här konventionen för Funktionsrättskonventionen. Du kan använda Funktionsrättskonventionen för att se vilka rättigheter du har inom olika områden.

Den innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Läs alla artiklar här. Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning är en sådan grupp. Därför har FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning varit nödvändig, och därför behövs det även särskilda nationella åtgärder”, sade social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila vid offentliggörandet av handlingsprogrammet den 13 mars.